Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Протокол №9 засідання Комітету з питань податкової політики Громадської ради при Державній фіскальній службі України

18.08.2015

Дата та час проведення: 31 липня 2015 року, 10 год. 00 хв.

Місце проведення: м. Київ, пров. Киянівський, 2, к. 402  

Присутні: 

від Державної фіскальної служби України

Задорожний О.М. – начальник Управління методології податку на прибуток підприємств Департаменту методологічної роботи з питань оподаткування.

Наумов С.М. – заступник директора Департаменту – начальник управління адміністрування доходів і зборів з фізичних осіб Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб.

Бескидевич С.А. – заступник начальника управління податку на прибуток підприємств Департаменту оподаткування юридичних осіб.

Почінова М.А. – головний державний інспектор відділу взаємодії з інститутами громадянського суспільства управління комунікацій з громадськістю Департаменту комунікацій.

присутні від інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС):

26 членів Комітету з питань податкової політики Громадської ради при Державній фіскальній службі України (список додається), з яких 7 – за довіреністю;

3  експерти;

2 члени Ради з питань стимулювання інвестицій та підприємницької діяльності при Державній фіскальній службі України.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Обговорення та визначення актуальних питань оподаткування прибутку підприємств (розділ ІІІ ПКУ).

Обговорення питань механізму заліку авансових платежів з податку на прибуток з урахуванням норм наказу Міністерства фінансів від 20 липня 2015 року № 651 „Про затвердження змін до бюджетної класифікації”.

2. Розгляд проекту Декларації з податку на прибуток – пропозиції, зауваження.

Щодо вимог до подання Декларації з податку на прибуток у поточних періодах 2015 року (декларування збиткових показників, перехід з загальної на спрощену систему оподаткування).

3. Про результати розгляду ДФС ініціативи Комітету з питання отримання відповіді Державної фіскальної служби щодо кваліфікації платежів за надання права на використання комп’ютерної програми кінцевим користувачем для цілей оподаткування таких платежів.

4. Обговорення питання оподаткування у 2015 році ПДФО та ЄСВ сум середнього заробітку, сплачених працівникам, призваним на військову службу.

5. Обговорення питання оподаткування ПДФО, ЄСВ, військовим збором сум доходу фізичних осіб при виплаті процентів та сум при погашенні облігацій внутрішньої державної позики, в тому числі номінованих в іноземній валюті.

6. Створення експертно-апеляційного підкомітету.

7. Різне.

 

СЛУХАЛИ:

 

Шевцову Т.С., яка відкрила засідання,  оголосила порядок денний та запропонувала його затвердити.

 

ВИРІШИЛИ:

 

Затвердити запропонований порядок денний.

 

З питання 1 порядку денного

 

СЛУХАЛИ:

 

Шевцову Т.С. про очікування платників податків, пов’язані з нововведеннями, передбаченими наказом Міністерства фінансів України
від 20 липня 2015 року № 651 „Про затвердження змін до бюджетної класифікації”.

 

Задорожного О.М. та Бескидевича С.А., які поінформували про процедуру впровадження норм наказу Міністерства фінансів України від 20 липня 2015 року № 651 „Про затвердження змін до бюджетної класифікації”, зокрема щодо:

- доопрацювання програмного забезпечення для запровадження єдиного підходу до обліку податку на прибуток підприємств, у тому числі авансових внесків;

- можливості процедури звірки з податковими органами суми сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів та щомісячних авансових внесків з податку на прибуток підприємств після внесення змін до програмного забезпечення ДФСУ.

 

Учасники засідання запропонували направити до ДФС України офіційний запит від Комітету з питань поточного стану обліку сплати авансових платежів з податку на прибуток підприємств.

 

Голосували:

 

„за” – 26;

 „проти” – 0;

„утрималися” – 0.

 

Рішення прийнято одноголосно.

 

ВИРІШИЛИ:

 

Доручити Шемяткіну О.О. підготовку офіційного звернення на адресу ДФС України від Комітету стосовно поточного стану обліку сплати авансових платежів з податку на прибуток підприємств та розгляду питання щодо можливої не сплати до Бюджету з 01.08.2015 щомісячних авансових внесків у розмірі задекларованих та сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів.

 

З питання 2 порядку денного

 

СЛУХАЛИ:

 

Шевцову Т.С. та Задорожного О.М., які повідомили, що платники податку на прибуток, які за підсумками 2014 звітного (податкового) року не мали прибутку і не визначали авансові внески у 2015 році, а за підсумками першого кварталу 2015 року отримали прибуток, мають подати податкову декларацію за перше півріччя 2015 року. Водночас, у 2015 році змінився порядок визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток, а нова форма Декларації не затверджена. Тому, відповідно до листа ДФС України від 29.07.2015 № 27719/7/99-99-19-02-01-17 „Про подання податкової звітності з податку на прибуток за півріччя 2015р” платникам податку слід подавати Декларації за чинною формою. При цьому для визначення суми об’єкта оподаткування та податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств за новими правилами рекомендовано використовувати проект декларації, розміщеної на єдиному веб-порталі ДФС та подавати його разом із діючими деклараціями у вигляді доповнення до таких декларацій.

 

Шевцову Т.С., Ангелова О.Л., Бескидевича С.А., Задорожного О.М., Олексенка О.А., Дроговоз Ю.С., Зацерковну Т.М., Онищенко Л.А.,
Жукову О.В., Шемяткіна О.О. та інших про:

- недоліки проекту уніфікованої форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств та роботу по їх виправленню;

- проблемні питання порядку обчислення податку на прибуток підприємств;

- направлення запитів до ДФС України щодо роз’яснення проблемних питань обчислення податку на прибуток підприємств.

 

Голосували:

 

„за” – 26;

 „проти” – 0;

„утрималися” – 0.

 

Рішення прийнято одноголосно.

 

ВИРІШИЛИ:

 

1. Доручити підготовку офіційних звернень на адресу ДФС України з таких питань:

- Олексенку О.А. – стосовно необхідності подання декларації за 1 квартал 2015 року та звільнення від сплати щомісячних авансових платежів підприємств, які за підсумками 2014 звітного (податкового) року не мали прибутку і не визначали авансові внески у 2015 році, а за підсумками першого кварталу 2015 року отримали прибуток;

Ангелову О.Л. – про необхідність вилучення з Податкової декларації з податку на прибуток підприємств рядка 26 Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу ІІ Податкового”;

Шевцовій Т.С. – щодо порядку розрахунку різниць, які виникають при здійсненні фінансових операцій (відповідно до Статті 140 ПКУ);

Зацерковній Т.М. – щодо розрахунку податкової амортизації для здійснення коригувань фінансового результату та впливу на визначення об’єкта оподаткування операцій з переоцінки необоротних активів;

Зацерковній Т.М. – про порядок визначення різниць щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів;

Голубці Я.В. – щодо обліку негосподарських операцій при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств.

1. Підготувати на адресу ДФС України запит з питань відображення у податковому обліку витрат на обслуговування невиробничих необоротних активів, а також операцій їх продажу та ліквідації.

2. Надати ДФС України пропозиції членів Комітету щодо врегулювання проблемних питань податку на прибуток підприємств.

 

З питання 3 порядку денного

 

СЛУХАЛИ:

 

Задорожного О.М. про підготовку роз’яснень ДФС України щодо податкового обліку роялті.

 

З питання 4 та 5 порядку денного

 

СЛУХАЛИ:

 

Шевцову Т.С. щодо недоцільності обкладання ПДФО та ЄСВ сум середнього заробітку мобілізованим працівникам, що виплачуються працедавцями, з подальшим коригуванням після отримання компенсації з Бюджету у 2015 році, а також щодо неприпустимості оподаткування таких сум у 2014 році та ініціативи Комітету щодо врегулювання зазначеного питання.

 

Наумова С.М., який розтлумачив чинні норми законодавства та поінформував про пропозиції щодо внесення необхідних змін до законодавства із зазначеного питання; поінформував що звільненню від оподаткування підлягає не компенсація з бюджету, а саме сума середнього заробітку, яка нараховуються і виплачується роботодавцем незалежно від подальшої компенсації з Бюджету.

 

Москвіна С.О., Зацерковну Т.М. та Хмільовського В.М. про:

- неврегульованість у Податковому Кодексі України питання щодо відповідальної особи за сплату ПДФО при виплаті громадянам процентів та сум при погашенні облігацій внутрішньої державної позики;

- необхідність визначення та оприлюднення механізму перерахунку ПДФО за попередні періоди, коли депозитарні установи не володіли інформацією, що їх визначено податковими агентами і мають утримувати ПДФО;

- необхідність визначення порядку розрахунку бази оподаткування ПДФО та військовим збором при виплаті процентів за облігаціями внутрішньої державної позики, номінованими у іноземній валюті, оскільки нарахування та отримання таких доходів може відбуватися у різні дати, і курс НБУ може бути у ці періоди може відрізнятися.

Наумова С.М., який поінформував:

- про позицію ДФС України, що податковим агентом у даному випадку є депозитарна установа, яка виплачує громадянам проценти та суми при погашенні облігацій внутрішньої державної позики;

- з питань підготовки консультації у системі „ЗІР” про порядок розрахунку бази оподаткування ПДФО та військовим збором при виплаті процентів за облігаціями внутрішньої державної позики, номінованими в іноземній валюті.

Ангелова О.Л. щодо доцільності звернення Комітету до Міністерства фінансів України з пропозицією врахувати позицію Комітету щодо оподаткування доходів громадян ПДФО, ЄСВ та військовим збором при підготовці нової редакції Податкового кодексу України.

 

Голосували:

 

„за” – 26;

 „проти” – 0;

„утрималися” – 0.

 

Рішення прийнято одноголосно.

 

ВИРІШИЛИ:

 

1. Доручити підготовку офіційних звернень Комітету на адресу ДФС України з таких питань:

- Михайленку Д.О., Шемяткіну О.О., Олексенку О.А. – з викладенням позиції щодо врегулювання питань звільнення від оподаткування сум середнього заробітку мобілізованим працівникам, що виплачуються працедавцями;

- Москвіну С.О., Зацерковній Т.М. – стосовно порядку нарахування та сплати ПДФО та військового збору при виплаті громадянам процентів та сум при погашенні облігацій внутрішньої державної позики, у тому числі номінованих в іноземній валюті;

- Москвіну С.О., Зацерковній Т.М. – стосовно механізму врегулювання зазначеного питання за минулі податкові періоди, коли депозитарні установи не були обізнані з інформацією, що їх визнано податковими агентами.

 

Додатково до питання 4 та 5 порядку денного

 

СЛУХАЛИ:

 

Голубку Я.В. про вимоги податкових органів у Закарпатській області, щодо включення до оподатковуваного доходу працівників та вартість їх перевезення до місця роботи за рахунок роботодавця.

 

Хмільовського В.М. з інформацією щодо недоцільності отримання
від органів ДФС довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску.

 

Інших учасників засідання про недопустимість висування ДФС України критеріїв для застосування понижуючого коефіцієнта для розрахунку ЄСВ, не передбачених законами відповідно до роз’яснень ДФС України, якщо на підприємстві є працівники, які отримують заробітну плату меншу від мінімальної, підприємство втрачає право на застосування понижуючого коефіцієнта.

 

З питання 6 порядку денного

 

СЛУХАЛИ:

 

Шевцову Т.С., яка виступила з пропозицією щодо створення експертно-апеляційного підкомітету Комітету з питань податкової політики Громадської ради при ДФС України.

 

Благодира О.С. про розмежування сфер діяльності експертно- апеляційних підкомітетів Комітету з податкової політики та Комітету з питань запобігання та протидії корупції, контрабанді та з питань діяльності органів фінансових розслідувань та податкової міліції Громадської ради при ДФС України, а також доцільність (з метою уникнення непорозумінь при зверненнях платників податків) назвати підкомітет при Комітеті з податкової політики „апеляційно - експертним”.

 

Богданову О.С., яка виступила з пропозицією обрати Головою підкомітету Михайленка Д.О.

 

Михайленка Д.О. про форму роботи апеляційно-експертного підкомітету Комітету з питань податкової політики Громадської ради при ДФС України.

 

Голосували:

 

1) за створення апеляційно-експертного підкомітету Комітету з податкової політики Громадської ради при ДФС України.

 

 „за” – 26;

 „проти” – 0;

„утрималися” – 0.

 

Рішення прийнято одноголосно.

 

2) щодо обрання головою апеляційно-експертного підкомітету Комітету з податкової політики Громадської ради при ДФС України обрати Михайленка Д.О.

 

„за” – 26;

 „проти” – 0;

„утрималися” – 0.

 

Рішення прийнято одноголосно.

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Створити апеляційно-експертний підкомітет Комітету з податкової політики Громадської ради при ДФС України.

2. Головою апеляційно-експертного підкомітету Комітету з податкової політики Громадської ради при ДФС України обрати Михайленка Д.О. 

 

 

Голова Комітету                                            Т.С. Шевцова