Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

План роботи Громадської ради при Міністерстві доходів і зборів України на ІІ півріччя 2013 року

02.09.2013

 

ПЛАН

роботи Громадської ради при Міністерстві доходів і зборів України

на ІІ півріччя 2013 року

Зміст заходу

Термін виконання

Результат виконання

1

2

3

  1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

1.1. Опрацювання проектів законодавчих актів з питань оподаткування та митної справи, розроблених Міндоходів України, підготовка пропозицій щодо їх удосконалення

ІІ півріччя

Розроблення пропозицій щодо внесення змін до законодавчих актів, спрямованих на вирішення основних проблем, що виникають у суб’єктів господарювання, та удосконалення податкового та митного законодавства

1.2. Оцінювання результатів діяльності Міндоходів за напрямом роботи з громадськістю та розробка рекомендацій щодо удосконалення такої взаємодії

IV квартал

Розроблення пропозиції  щодо удосконалення роботи Міндоходів з громадськістю.

 

1.3. Забезпечення систематичного розгляду Громадською радою проектів нормативно-правових актів, узагальнюючих консультацій та інших документів, розроблених Міндоходів України, з метою забезпечення однозначного тлумачення норм цих актів під час їх практичного застосування

ІІ півріччя

Опрацювання проектів нормативно-правових актів та розроблення пропозицій щодо їх удосконалення.

1.4. Розробка пропозицій щодо удосконалення норм Митного кодексу України

ІІ півріччя

Розроблення пропозицій щодо внесення змін до митного законодавства, з метою:

усунення розбіжностей у тлумаченні норм митного законодавства та їх гармонізація;

вирішення актуальних питань реалізації державної митної політики;

введення інноваційних технологій та передового досвіду провідних країн світу

1.5. Розробка пропозицій щодо удосконалення норм Податкового кодексу України

ІІ півріччя

Розроблення пропозицій щодо внесення змін до податкового законодавства, з метою:

усунення розбіжностей у тлумаченні норм податкового законодавства;

вирішення актуальних питань оподаткування;

сприяння гармонізації податковогозаконодавства;

введення інноваційних технологій адміністрування податків.

1.6. Аналіз нормативно-правових актів, листів, роз’яснень Міндоходів на їх відповідність чинному законодавству України та розробка пропозицій щодо усунення суперечностей

Протягом року

Внесення пропозицій щодо оперативного відкликання листів, роз’яснень та ін. документів Міндоходів у разі їх невідповідності чинному законодавству України

1.7. Проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів

ІІ півріччя

Опрацювання проектів нормативно-правових актів та внесення пропозицій щодо їх удосконалення з метою запобігання виникненню корупціогенних факторів

1.8. Вивчення громадської думки щодо стану дотримання законності працівниками Міндоходів за результатами проведення опитування громадян, перевізників, що перетинають митний кордон України, представників суб’єктів ЗЕД, а також декларантів після проходження ними процедур митного контролю й митного оформлення

ІІ півріччя

Виявлення проблем та надання пропозицій щодо підвищення рівня дотримання законності працівниками Міндоходів.

Відповідальний – Трусов С.І.

1.9. Проведення опитування користувачів веб-порталу Міндоходів з метою вивчення громадської думки щодо ефективності надання Міндоходів інформаційних послуг через офіційний веб-портал

ІІ півріччя

Виявлення питань, які потребують додаткового роз’яснення, та надання пропозиції щодо удосконалення  інформаційних послуг

Відповідальний – Трусов С.І.

 

1.10. Ініціювати проведення спільної науково-дослідної роботи з представниками громадськості на тему «Громадська рада - механізм участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики за напрямами діяльності Міндоходів України»

ІІ півріччя

Виявлення та дослідження проблем розвитку громадянського суспільства та забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики за напрямами діяльності Міндоходів України

Відповідальний – Трусов С.І.

1.11. Систематичне висвітлення діяльності Громадської ради шляхом розміщення інформації на єдиному веб-порталі Міндоходів, а також тематичних публікацій в періодичних виданнях Міндоходів (зокрема, у „Віснику”), за можливості

ІІ півріччя

Забезпечення взаємодії Громадської ради з суб’єктами господарювання та громадянами, відкритості та прозорості роботи Громадської ради, а також публічного доступу до матеріалів, які опрацьовуються членами Ради

  1. 2.        Громадські ОБГОВОРЕННЯ

2.1. Участь у проведенні 2-го Податкового форуму 27 вересня 2013 року

Вересень

Обмін досвідом щодо  удосконалення податкового законодавства

2.2. Вивчення передового досвіду провідних країн світу:

- законодавства Російської Федерації та практики його застосування щодо виконання рішень податкових органів, прийнятих за результатами перевірок платників податків;

- законодавства ЄС та практики його застосування щодо діяльності органів фінансової поліції країн ЄС;

- сучасних податкових тенденцій ЄС: диференційованої ставки ПДВ, запровадження податку на фінансові трансакції;

- сучасних світових механізмів реалізації функції оподаткування «перерозподіл національних багатств від багатих до бідних» - соціальної справедливості;

- ревізій податкових пільг, запроваджених ПК України /на основні аналізу їх ефективності/;

- розширення податкових стимулів для запровадження суб’єктами господарювання соціальних програм для своїх працівників (харчування на виробництві, оздоровлення, навчання та перепідготовка, культурний відпочинок, покращення умов праці, забезпечення діяльності профспілкових організацій тощо)

ІІ півріччя

Вивчення найкращих практик застосування податкового та митного законодавства провідних країн світу, з метою їх запровадження в Україні

2.3. Обговорення питань застосування контрольно-перевірочних заходів щодо діяльності приватних підприємців

 

жовтень

Внесення пропозицій до Міндоходів України щодо удосконалення контрольно-перевірочної роботи та розв’язання непорозумінь

2.4. Обговорення питань щодо практики застосування трансфертного ціноутворення

вересень - жовтень

Надання пропозицій, спрямованих на удосконалення практики застосування трансфертного ціноутворення

2.5. Обговорення питань щодо практики застосування вимог нового Кримінально-процесуального кодексу України

липень

Надання пропозицій Міндоходів України щодо удосконалення роботи податкової міліції по здійсненню кримінальних проваджень.

2.6. Опрацювання питань, винесених на публічне громадське обговорення, та підготовка щодо них висновків та пропозицій Громадської ради

ІІ півріччя

Забезпечення участі громадськості в громадських обговореннях з метою удосконалення державної податкової та митної політики.

Забезпечення прозорої і відкритої роботи Громадської ради.

2.7. Участь у публічних громадських заходах („круглі столи”, зустрічі, наради тощо) з метою обговорення питань щодо удосконалення податкового та митного законодавства, спрощення податкового обліку та покращення умов ведення бізнесу, які проводить Міндоходів України.

У разі потреби

 

Внесення пропозицій щодо удосконалення норм податкового та митного законодавства, з метою спрощення податкового обліку, покращення умов ведення бізнесу.

2.8. Проведення, у разі потреби, „круглих столів”, розширених засідань та інших заходів з обговорення актуальних проблем податкового, митного законодавства та шляхів їх вирішення

ІІ півріччя

Забезпечення участі громадськості в удосконаленні системи адміністрування податків та реалізації державної митної політики.

2.9. Проведення заходів щодо поширення інформації про механізм участі громадськості у формуванні та реалізації державної податкової та митної політики

ІІ півріччя

Підвищення рівня поінформованості громадян щодо механізму участі громадськості у формуванні та реалізації державної податкової та митної політики

2.10. Проведення засідань постійно діючих комісій Громадської ради відповідно до Регламенту

ІІ півріччя

Оперативне опрацювання питань, ініційованих членами Громадської ради, зокрема щодо

модернізації податкового та митного законодавства, оперативного реагування на проблемні питання;

посилення експертно-аналітичної роботи.

Оперативне опрацювання проектів нормативно правових актів, оприлюднених на офіційному веб-порталі Міндоходів, та надання пропозицій

3.   ПРОБЛЕМАТИКА

3.1. Розробка та надання пропозицій щодо необхідності підготовки фахівцями Міндоходів проектів узагальнюючих податкових консультацій з актуальних питань, зокрема, щодо:

- визнання процентних доходів за цінними паперами;

- порядку оподаткування суми переоцінки цінних паперів;

- відображення доходів/витрат за похідними фінансовими інструментами;

- коригування прибутків/збитків за операціями з торгівлі цінними паперами тощо

ІІ півріччя

Внесення пропозицій щодо необхідності проведення узагальнюючих податкових консультацій, з метою врегулювання питань оподаткування операцій з цінними паперами та деривативами.

Спільне опрацювання проектів таких податкових роз’яснень.

3.2. Розробка пропозицій щодо внесення змін до діючого податкового та митного законодавства з метою покращення умов ведення бізнесу та вирішення актуальних проблем

ІІ півріччя

Внесення пропозицій з метою:

спрощення процедури  адміністрування податків і зборів;

скорочення часових та фінансових витрат суб’єктів господарювання на ведення податкового обліку;

врегулювання проблемних питань визначення митної вартості товарів, що ввозяться на територію України;

вирішення інших актуальних питань.